Opdracht 5

iDevice-pictogram Manieren van instructies geven

Reflectieopdracht. Kies een opdracht voor beginnende leerders. Schrijf de instructies bij de opdracht helemaal uit. Beoordeel uw eigen instructies aan de hand van de volgende controlelijst.

1. Introduceert u het onderwerp duidelijk? ja / nee

2. Activeert u de voorkennis van de cursisten? ja / nee

3. Zijn de woorden die u gebruikt niet te moeilijk? ja / nee

4. Zijn de zinnen niet te lang? ja / nee

5. Hoe lang is de gemiddelde zinslengte? ___ woorden

6. Maakt u gebruik van directe vragen? ja / nee

7. Legt u de opdracht op verschillende manieren uit? ja / nee

8. Geeft u aan voor welke werkvorm u gekozen hebt (individueel, tweetallen, groepjes)?
ja / nee

9. Geeft u aan hoeveel tijd de cursisten krijgen? ja / nee

10. Geeft u aan wat de condities van de opdracht zijn (boek dicht, twee keer luisteren)?
ja / nee