Werkvormen

iDevice-pictogram
  • Zinnen afmaken

  • Brieven of e-mails schrijven
    Wissel informele en formele brieven/ e-mails af. Zorg ervoor dat allerlei taalhandelingen zoals informatie geven, klagen, een mening geven, adviseren etc aan bod komen.

  • Een grafiek beschrijven/ verklaren
    Uit de instructie moet duidelijk blijken of de cursist de grafiek alleen moet beschrijven of dat hij ook een mogelijke verklaring moet geven voor de ontwikkelingen die uit de grafiek af te lezen zijn.

  • Een tekst schrijven
    Let erop dat in de instructie het tekstdoel duidelijk naar voren komt. De leerder moet kunnen vaststellen of hij moet beschrijven of dat hij een betogende tekst, een beoordelende tekst of een adviserende tekst moet schrijven.