Problemen bij het semantiseren van woorden

iDevice-pictogram

Zoals we in de inleiding al aangaven, is het moeilijk om functiewoorden te semantiseren. Een ander aspect dat het semantiseren van woorden kan bemoeilijken, is de mate van abstractie (abstractere woorden zijn moeilijk te semantiseren). Een derde probleem bij woorden semantiseren, is het feit dat sommige woorden in een andere taal geen synoniem kennen dat qua betekenis volledig de lading van het woord in de doeltaak dekt. We noemen hier als voorbeeld het woord ‘gracht’ dat net als het Nederlandse woord ‘kanaal’ in het Engels vertaald wordt met ‘canal’. Daarnaast zijn er woorden die geen vertaling kennen, omdat ze specifiek zijn voor het betreffende land of de cultuur. Zo bestaan er in het Indonesisch verschillende woorden voor ‘rijst’.

Als u de opdracht bij dit onderdeel wilt doen, ga naar Woorden semantiseren: opdrachten (3).