Feedback geven

iDevice-pictogram

Er zijn verschillende manieren om feedback te geven, zowel verbaal als non-verbaal. We gaan hier kort in op de non-verbale manieren:

Ÿ Met behulp van mimiek: de docent geeft met behulp van mimiek (bijvoorbeeld fronsen) aan dat de leerder een fout heeft gemaakt, knikt goedkeurend om de leerder aan te moedigen of aan te geven dat het antwoord goed is.

Ÿ Met behulp van gebaren: de docent maakt met behulp van gebaren duidelijk dat een cursist een bepaalde fout heeft gemaakt. Het is dan wel belangrijk dat de docent altijd hetzelfde gebaar voor dezelfde fout gebruikt en dat de taalleerders van de betekenis van deze gebaren op de hoogte zijn.