Snel de receptieve kennis van de taalleerder vergroten

iDevice-pictogram

Er zijn veel theorieën over de manier waarop iemand zich een taal eigen maakt. Een van deze theorieën gaat ervan uit dat taal beter in het geheugen opgenomen wordt wanneer deze taal aan handelingen gekoppeld is. We spreken in dit kader over de “handelingspsychologische benadering”. In het onderwijs heeft dit onder meer geresulteerd in een specifieke receptieve aanpak: Total Physical response (TPR). De taalleerder krijgt opdrachten in de doeltaal die hij fysiek moet uitvoeren. Vooral bij beginnende leerders is het nuttig om TPR-oefeningen te doen. TPR zorgt voor een snelle uitbreiding van de receptieve kennis van de cursisten.