Woorden uitleggen (semantiseren)

iDevice-pictogram

De uitleg van woorden kan zowel verbaal als non-verbaal gebeuren. Er zijn bovendien verschillende non-verbale manieren om een woord uit te leggen:

  • wijzen naar voorwerpen;
  • een afbeelding laten zien of een tekening op het bord maken;
  • gebaren maken;
  • een handeling demonstreren.

Deze manieren zijn handig wanneer de taalleerder over een nog heel beperkte woordenschat beschikt, of wanneer het moeilijk is om een woord talig te semantiseren (bijvoorbeeld het woord “niezen” of “huppelen”).