Feedback geven

iDevice-pictogram

Ook als u geen gebruik maakt van COL, zal het zeker voorkomen dat u uw collega’s op hun gedrag of handelen wilt aanspreken. We noemen dit: feedback geven. Feedback of terugkoppeling is iets anders dan een complimentje geven of kritiek uiten. Feedback gaat altijd gaat over veranderbaar gedrag.

Feedback heeft verschillende doelen:

 • Positief gedrag erkennen en stimuleren.
 • Negatief gedrag corrigeren.
 • Relaties tussen personen verduidelijken.
 • Begrip voor elkaars en het eigen gedrag vergroten.

Feedback geven aan collega’s is vaak een lastig punt. Niet iedereen kan even goed met feedback omgaan. Daarom is het van groot belang dat u bij het geven van feedback de volgende vuistregels in acht neemt:

 • Beschrijf wat u hebt waargenomen. Doe dit concreet, duidelijk en feitelijk. Gebruik geen woorden als: “altijd” of “telkens”. Gebruik de “ik-vorm”.
 • Vertel vervolgens wat het gevolg van dat gedrag was.
 • Geef de ander de kans om te reageren.

Natuurlijk is het ook belangrijk dat je een goed tijdstip uitkiest voor het geven van feedback en dat je altijd respect voor elkaar toont.

Een vorm van feedback geven en krijgen die steeds vaker wordt gebruikt, is de 360-graden feedback. Bij deze vorm van feedback geeft iedereen uit de omgeving (zowel leidinggevenden, als collega’s en cursisten) feedback. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van de volgende instrumenten:

 • Een evaluatie van een collega.
 • Een evaluatie van een leidinggevende.
 • Een cursistenevaluatie.
 • Een (verslag van) lesobservatie.
 • Een zelfevaluatie.
Als u de opdracht bij dit onderdeel wilt doen, ga naar Interactie met collega's: opdrachten (4).