Organisatie

iDevice-pictogram

Om ervoor te zorgen dat de intervisie en peer teaching hun vruchten afwerpen, is het van belang dat iedere bijeenkomst duidelijk gestructureerd is. Belangrijke fasen daarbij zijn:
 • terugkijken naar de vorige bijeenkomst:
  • Wat is er toen besproken en afgesproken?
  • Wat is daarmee gedaan?
  • Welk effect heeft dat gehad?

 

 • nieuwe inbreng:
  • Probleem bepalen en afbakenen.
  • Vragen stellen of suggesties doen.

 

 • afsluiting:
  • Samenvatting van probleem en oplossingen.
  • Vaststellen van afspraken en conclusies.
  • Vervolgafspraken maken.

 

Er kan voor gekozen worden om per sessie een gespreksleider aan te wijzen.

Aan het eind van de bijeenkomsten kan het resultaat vastgelegd worden in de vorm van een reflectieverslag. Ook kan ervoor gekozen worden om, aan de hand van een paar gerichte vragen of onafgemaakte zinnen de effecten van COL te evalueren.

Voorbeeld:
Idee

COL heeft me op het idee gebracht om...

Ontdekking

Door de COL ben ik erachter gekomen dat...

Vaardigheid

Door COL ben ik nu beter in staat om...

Gevoel

COL heeft me het gevoel gegeven dat ik....