Opdracht 3

iDevice-pictogram Elementen van non-verbale communicatie

Vraag aan een collega om een les van u bij te wonen. Geef hem/haar het onderstaande overzicht en vraag hem de betreffende hokjes aan te kruisen. Vergelijk het resultaat met uw eigen inschatting. Als u geen collega’s heeft, kunt u misschien een opname van een les (laten) maken en uzelf aan de hand van de opnames evalueren.

nooit

zelden

soms

vaak

altijd

Positie in de klas


voor de klas op een stoel zitten

staan

rondlopen

op tafel zitten

tussen taalleerders zitten


Armen/handen


handen in de zakken

armen over elkaar

ergens met de handen op steunen of leunen

armen in de lucht om iets uit te leggen

armen langs het lichaam

Mimiek


vriendelijk lachen

bemoedigend toeknikken

streng kijken

emoties uitdrukken

Feedback geven


corrigerende gebaren

schudden en knikken

oogcontact en fronsen

Semantiseren


voorwerp aanwijzen

plaatje laten zien of tekening maken

gebaren maken

de handeling voordoen (= actietaal)