Opdracht 4

iDevice-pictogram Non-verbale communicatie in het taalonderwijs

Op welke manier zou u de volgende woorden semantiseren? U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.

koffer

 • verbaal
 • non-verbaal

voorwerp aanwijzen
plaatje laten zien of tekening maken
gebaren maken
handeling voordoen

opvatting

 • verbaal
 • non-verbaal

voorwerp aanwijzen
plaatje laten zien of tekening maken
gebaren maken
handeling voordoen

smal

 • verbaal
 • non-verbaal

voorwerp aanwijzen
plaatje laten zien of tekening maken
gebaren maken
handeling voordoen

zuurstof

 • verbaal
 • non-verbaal

voorwerp aanwijzen
plaatje laten zien of tekening maken
gebaren maken
handeling voordoen

fluiten

 • verbaal
 • non-verbaal

voorwerp aanwijzen
plaatje laten zien of tekening maken
gebaren maken
handeling voordoen

hoewel

 • verbaal
 • non-verbaal

voorwerp aanwijzen
plaatje laten zien of tekening maken
gebaren maken
handeling voordoen

mooi

 • verbaal
 • non-verbaal

voorwerp aanwijzen
plaatje laten zien of tekening maken
gebaren maken
handeling voordoen

Bedenk nu op basis van uw antwoorden welke woorden niet geschikt zijn om non-verbaal uit te leggen.