Opdracht 2

iDevice-pictogram Elementen van non-verbale communicatie


Reflectieopdracht. Wat is uw houding voor de klas? Kruis aan.

 

nooit

zelden

soms

vaak

altijd

Positie in de klas


voor de klas op een stoel zitten

staan

rondlopen

op tafel zitten

tussen taalleerders zitten

Armen/handen


handen in de zakken

armen over elkaar

ergens met de handen op steunen of leunen

armen in de lucht om iets uit te leggen

armen langs het lichaam

Mimiek


vriendelijk lachen

bemoedigend toeknikken

streng kijken

emoties uitdrukken

Feedback geven


corrigerende gebaren

schudden en knikken

oogcontact en fronsen

Semantiseren


voorwerp aanwijzen

plaatje laten zien of tekening maken

gebaren maken

de handeling voordoen (= actietaal)