Checklist

iDevice-pictogram Evaluatie van het lesmateriaal

  • Is de input begrijpelijk?
  • Is de input levensecht?
  • Is de instructie duidelijk voor de leerder?
  • Beschikt de leerder over voldoende vocabulaire om de opdrachten uit te voeren?
  • Als de leerder de taak uitvoert wat oefent of leert hij dan?

_____________________________________

_____________________________________

  • Is dit in overeenstemming met het oorspronkelijk leerdoel?
  • Laat het materiaal de leerder reflecteren op wat hij gedaan heeft?