De evaluatie van het materiaal nadat het gebruikt is in de les

iDevice-pictogram

In de eerste plaats zijn er natuurlijk evaluatietechnieken, waaronder toetsen die meten wat de leeropbrengst is op het gebied van taalvaardigheid. Het kan daarbij gaan om lees,- luister-, spreek-, of schrijftoetsen. Maar ook woordenschat, uitspraak, spelling of grammaticale correctheid kunnen getoetst worden. Het is echter belangrijk te beseffen dat evaluatie meer inhoudt dan het afnemen van een toets. Een ontwerp kan erop gericht zijn om leerresultaten te verbeteren, maar soms ook tegelijkertijd de leeractiviteiten te verbeteren. Er zijn verschillende manieren om na te gaan of het ontworpen materiaal in de lespraktijk werkt.

Observatie
Een van de methoden om te controleren of het materiaal werkt is observeren of het materiaal bij de leerders en/of bij de docent daadwerkelijk de handelingen uitlokt die u wilt dat ze uitvoeren. Als u bijvoorbeeld materiaal heeft ontwikkeld waarmee u de motivatie van uw leerders wilt verhogen dan kunt u bijvoorbeeld observeren hoeveel tijd de leerder daadwerkelijk aan het werk is met het materiaal. Als het materiaal erop gericht is interactie tussen de leerders uit te lokken dan kunt u het interactieve gedrag van de leerlingen observeren. Bijvoorbeeld geven en/of vragen ze elkaar informatie? Doen ze elkaar voorstellen? Steunen ze elkaar?

Vragen naar gebruikersoordelen
Gebruikersoordelen over de kwaliteit van de lessen kunnen van grote waarde zijn voor het evalueren en herontwerpen van lessen. U kunt de meningen, opvattingen van uw collega’s en de cursisten boven water krijgen door middel van bijvoorbeeld een vragenlijstje. Zo kunt u erachter komen of zij met plezier met het materiaal hebben gewerkt.

Het is ook mogelijk enkele leerders te interviewen. Een voordeel ten opzichte van vragenlijsten is dat u kunt dóórvragen. Soms kunt u bovendien extra informatie ontlenen aan de toon waarop iets wordt gezegd.

Veel instellingen kennen bovendien aan het einde van een bepaalde lesperiode een evaluatieformulier waarop de leerder uitspraken kan doen over de leerzaamheid van taken en de kwaliteit van het materiaal.