De evaluatie van het materiaal voordat het gebruikt wordt

iDevice-pictogram

U heeft nieuw materiaal ontworpen en wilt dit uitproberen in uw lessen. Voordat het materiaal in de praktijk getest wordt, is het verstandig een aantal vragen te stellen. Het is aan te bevelen ook uw collega’s te vragen kritisch naar het materiaal te kijken met de volgende vragen in het achterhoofd:

  • Is de input begrijpelijk?
  • Is de input levensecht?
  • Is de instructie duidelijk voor de leerder?
  • Beschikt de leerder over voldoende vocabulaire om de opdrachten uit te voeren?
  • Als de leerder de taak uitvoert wat oefent of leert hij dan?
  • Is dit in overeenstemming met het oorspronkelijk leerdoel?
  • Laat het materiaal de leerder reflecteren op wat hij gedaan heeft?