Compensatiestrategieën

iDevice-pictogram

Problemen die voortkomen uit een gebrek aan kennis op het niveau van bijvoorbeeld woordenschat kunnen ondervangen worden met compensatiestrategieën. Het is vaak verrassend hoe sommige vreemde-taalsprekers met behulp van weinig woorden een gesprek kunnen voeren, dankzij het handige gebruik van deze strategieën. Anderen stoppen of vallen zelfs helemaal stil op het moment dat zij een woord zoeken dat ze niet kennen. Het is dus belangrijk dat het lesmateriaal de leerder traint in het gebruik van compensatiestrategieën om de communicatie op gang te kunnen houden.

Omschrijving
Omschrijving van het woord dat je niet kent door andere woorden of zinnen.

Ontlening
Ontlening aan de eigen taal door een letterlijke vertaling of zelfs door een woord in de eigen taal te zeggen.

Formules en Stoplappen
Het lesmateriaal biedt een aantal standaardwoorden en –zinnetjes (routines) die de leerder op het juiste moment moet weten te gebruiken.

Hulp vragen
De leerder vraagt om hulp aan de gesprekspartner: hoe heet dat?, hoe zeg je dat?

Mime
Gebaren en mimiek zijn zeer effectieve middelen om de communicatie op gang te houden. Ze kunnen goed geoefend worden als spel.