Gebaren

iDevice-pictogram

Gebaren kunnen heel verschillende betekenissen hebben. Bepaalde gebaren horen zo bij het dagelijks verkeer (vinger op de lippen, wuiven als groet) dat ze voor iedereen uit een bepaalde cultuur duidelijk zijn. In een andere cultuur kunnen deze gebaren echter veel vragen oproepen.
 

 
Je kunt met gebaren datgene wat je zegt ondersteunen, bijvoorbeeld door met een armgebaar aan te geven hoe groot iets is. Ook kun je gebaren gebruiken om een woord te verduidelijken.
Gebaren over gevoelens zijn moeilijker te interpreteren; ze zijn niet universeel.