Plaats

iDevice-pictogram

Hieronder valt de afstand tussen de gesprekspartners. Over het algemeen is het zo dat hoe verder de afstand hoe onpersoonlijker de relatie. Je kunt hierin vier zones onderscheiden:

  • De intieme zone: iemand staat letterlijk dicht tegen je aan. Dit staan we over het algemeen maar bij enkelen toe.
  • De persoonlijke zone: er is ongeveer een halve armlengte afstand. Dit zijn over het algemeen de mensen met wie je goed kunt opschieten.
  • De sociale zone: tot een armlengte afstand. In het onderwijs spelen de meeste contacten zich in deze zone af.
  • De publieke zone: mensen die je niet kent. Er wordt voldoende afstand ingebouwd.
  • De afstand waarbij mensen zich prettig voelen, verschilt van cultuur tot cultuur, maar ook van persoon tot persoon.