Intensief versus extensief lezen

iDevice-pictogram

In de praktijk komt het vaak voor dat we lezen om snel bepaalde informatie uit een tekst te halen, of we willen alleen de globale inhoud of de strekking van een tekst weten. In zo’n geval is het niet nodig om de tekst als geheel van het begin tot het eind te lezen. Het is dan voldoende om bepaalde informatie te lokaliseren of om de tekst scannend te lezen. Dit noemen we extensief lezen. Bij het intensief lezen is de leerder erop gericht de gehele tekst te lezen en alle informatie te begrijpen. Intensief lezen blijkt in de onderwijspraktijk de overheersende leesactiviteit te zijn, terwijl het extensief leren lezen van teksten voor veel leerders ook van groot belang is. In het lesmateriaal moeten beide soorten van leesvaardigheid aan bod komen.

Als u de opdrachten bij dit onderdeel wilt doen, ga naar Lezen: opdrachten (1, 2 en 3)