Manieren van semantiseren

iDevice-pictogram

Er zijn verschillende manieren om een woord te semantiseren. We geven hieronder een aantal talige en niet-talige manieren. De niet-talige manieren worden verder besproken in het deel over non-verbale communicatie.

Talig

 • een synoniem geven (vlug = snel);
 • een antoniem geven (moeilijk >< makkelijk);
 • een omschrijving geven (een reus is een hele grote man);
 • voorbeelden geven (een appel, een banaan, een ananas zijn voorbeelden van fruit);
 • een vertaling geven (een hond is in het Engels een “dog”);
 • analogie gebruiken (vuur is warm en ijs is koud);
 • aan de hand van pregnante context (als je op de grond valt en er komt bloed uit je knie, dan heb je een wond op je knie);
 • woorden uit hetzelfde woordveld gebruiken (het haar is niet lang en niet kort; het is middellang).

Niet-talig

 • wijzen naar voorwerpen;
 • een afbeelding laten zien of een tekening op het bord maken;
 • gebaren maken;
 • een handeling demonstreren.

Voor welke manier u kiest zal vaak ingegeven worden door functionele overwegingen zoals tijd en gemak.

Interessante sites:
Werken aan woordenschat

Digitale opleidingsschool