Welke woorden ga ik semantiseren?

iDevice-pictogram

U als docent wordt continu voor de vraag gesteld: “Ga ik dit woord wel of niet uitleggen en zo ja, hoe?”. Op de vraag welke woorden wel en niet gesemantiseerd moeten worden, is geen eenduidig antwoord te geven. Twee aspecten die een rol bij deze keuze kunnen spelen, zijn: frequentie (wordt het woord vaak gebruikt?) en relevantie (is het nuttig om het woord te kennen?). Een andere vraag die u zich kunt stellen, is: moet de T2-leerder het woord receptief beheersen of ook productief kunnen gebruiken? Een derde vraag is: “Welke aspecten van het woord ga ik uitleggen?”.