Wie semantiseert het woord?

iDevice-pictogram

Taalleerders gebruiken de docent graag als “wandelend woordenboek”. Toch is het de vraag in hoeverre u daadwerkelijk de nieuwe woorden moet semantiseren. Andere mogelijkheden voor het semantiseren van woorden zijn: de leerders laten samenwerken en elkaar laten helpen bij het achterhalen van de betekenis van woorden, en het semantiseren aan de hand van raadstrategieën.

Het laten semantiseren door de taalleerders biedt diverse voordelen. Doordat taalleerders elkaar de betekenis van woorden uitleggen, worden de woorden doorgaans beter onthouden. Ook begrijpen cursisten soms beter dan de docent elkaars problemen.

Het semantiseren met behulp van raadstrategieën biedt zowel voor- als nadelen. Een voordeel is dat deze manier van werken de zelfstandigheid van de taalleerder vergroot. De taalleerder zal zich namelijk regelmatig in situaties bevinden dat hij niet alle woorden begrijpt en op basis van de context naar de betekenis moet raden. Een tweede voordeel van het werken met raadstrategieën is dat de taalleerder zich ook bewust wordt van andere aspecten van het woord (collocaties, preposities, zinsstructuur). Een nadeel van deze manier van semantiseren is het feit dat niet alle contexten pregnant zijn voor de betekenis van een woord.

Het is wel belangrijk dat u, wanneer u uw cursisten zelf de woorden laat semantiseren, goed controleert of ze de juiste betekenis achterhaald hebben en of ze ook op de hoogte zijn van andere aspecten van het woord, zoals lidwoord, diminutief, vervoeging, collocaties, enz.