Opdracht 1

Verstavaardigheid of begripsvaardigheid?


Trainen de volgende opdrachten verstavaardigheid?

1. Luister naar de zinnen.
Hoort u een mededeling of hoort u een vraag?


Waar Niet waar


2. Luister en lees mee.
Vul de ontbrekende woorden in.


Waar Niet waar


3. Welke zin geeft de beste samenvatting van de luistertekst?
a. .............
b. .............
c. .............


Waar Niet waar


4. U hoort een discussie over het gebruik van kernenergie.
Welke mening hoort bij welke spreker?

Spreker A Mening 2
Spreker B Mening 3
Spreker C Mening 1


Waar Niet waar


5. Luister naar het weerbericht.
Hoe vaak hoort u het woord 'bewolkt'?


Waar Niet waar


6.Luister naar de zin. Hoeveel woorden hoort u?


Waar Niet waar


7. Hoeveel argumenten geeft de spreker?

a. 1
b. 2

c. 3


Waar Niet waar


8. Welke bewering is juist?

a………………………..
b………………………..

c………………………..


Waar Niet waar


9. Hoe vaak hoor je het woordje “er” in de zin?


Waar Niet waar


10. Luister naar de docent en zeg de zinnen na.


Waar Niet waar