Opdracht 2

Luisterstrategie├źn

De cursisten kijken en luisteren naar een video over Greenpeace.

[logo Greenpeace invoegen]

1. De cursisten voeren de onderstaande opdracht uit voordat ze gaan kijken/luisteren.
Welke luisterstrategie wordt getraind?

Werk samen in groepjes van drie. Wat weten jullie over Greenpeace? Denk aan de volgende onderwerpen:

a. Ontstaan.
b. Acties. Waartegen? Hoe?
c. Hoe komt Greenpeace aan geld?

Luisterdoel bepalen
Kennis van de wereld activeren
Gebruik maken van de context
Anticiperen
Selecteren
2. De cursisten kijken naar de introductie. Dit is een fragment zonder tekst dat voorafgaat aan het fragment dat gebruikt wordt voor de luisteroefening. Daarna beantwoorden ze de onderstaande vragen.
Welke luisterstrategie wordt getraind?

Beantwoord de vragen.

In welk jaar was de eerste actie van Greenpeace?

Hoe noem je mensen die geld geven aan organisaties als Greenpeace?

Wat betekent dit symbool?

[figuur invoegen]

Luisterdoel bepalen
Kennis van de wereld activeren
Gebruik maken van de context
Anticiperen
Selecteren3. De cursisten luisteren en kijken voor de eerste maal naar het fragment. Ze moeten onderstaande opdracht uitvoeren.
Moeten ze globaal of intensief luisteren?

Kijk en luister naar het fragment. Zet de onderwerpen waarover wordt gesproken in de juiste volgorde.

A Welke mensen voor Greenpeace werken. ______

B Eigen onderzoek. ______

C De principes van Greenpeace. ______

D Het ontstaan van Greenpeace ______

E De analyse van een campagne ______

Globaal luisteren
Intensief luisteren4. Welke van de onderstaande luisterstrategie├źn kunnen de cursisten gebruiken bij het beantwoorden van vraag 3? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.

Luisterdoel bepalen
Kennis van de wereld activeren
Gebruik maken van de context
Anticiperen
Selecteren