Opdracht 3

Opdracht bij Buitenaards leven

U wilt lesmateriaal maken bij de audio Buitenaards leven. (Dit is een fragment van het radioprogramma Hoe?Zo! van Teleac dat werd uitgezonden op 20.02.2008)

Luister naar het fragment ►►

Lees het transcript ►►

1. Bepaal de moeilijkheidsgraad van het fragment. Gebruik de checklist die u vindt onder De selectie van luisterteksten.
Voor welk niveau kunt u het fragment gebruiken?

A2 niveau

B1 niveau
B2 niveau
C1 niveauiDevice-pictogram

2. In welke volgorde laat u de volgende activiteiten doen? Waarom?

  • Luister naar de tekst.

  • Luister naar de tekst en lees mee.

  • Aan welke dingen denk je bij buitenaards leven?

  • Luister naar de tekst en vul de ontbrekende woorden in.

  • Luister naar de tekst en beantwoord de vragen.

  • Luister naar de tekst. Wat is de volgorde van de volgende onderwerpen?

3. U wilt begripsvragen stellen over het fragment in twee luisterrondes.
Welke van de onderstaande vragen stelt u in de eerste luisterronde en welke in de tweede?

Waarom is de mensheid volgens de heer Hoekstra geïnteresseerd in de ruimte? Noem twee redenen.

1. _________________
2.
_________________

eerste ronde
tweede rondeOp welke twee vragen zoekt de mensheid een antwoord in de ruimte?

1. __________________
2. ________________

eerste ronde
tweede rondeDe heer Hoekstra gelooft dat er buitenaards leven is.

a. waar
b. niet waar

eerste ronde
tweede rondeDe heer Hoekstra zegt dat het belangrijk is om te weten of er buitenaards leven is.

a. waar
b. niet waar

eerste ronde
tweede rondeHet is belangrijk om te weten of er buitenaards leven is want

a. dan weten we of er ergens in het zonnestelsel familie van ons is.
b. dat kan een antwoord geven op de vraag waar wij vandaan komen.

c. dan weten we of we naar Mars moeten gaan.

eerste ronde
tweede rondeOp welke twee plekken moeten we gaan kijken of er leven buiten de aarde is?

a. Mars en Jupiter
b. Mars en de maan Europa
c. Jupiter en de maan Europa

eerste ronde
tweede rondeWelke vraag staat centraal in de discussie over leven of geen leven op Mars of Europa?

a. Bestaan er wel of geen marsmannetjes?
b. Kunnen we fossielen en moleculen vinden?
c. Is het materiaal organisch of niet organisch?

eerste ronde
tweede ronde