Opdracht 3

iDevice-pictogram Wat voor feedback?

Welke vormen van feedback gebruikt u zelf en welke niet? Waarom (niet)?

Vul het schema in.


nooit

soms

vaak

Spreekvaardigheid
Recasting

Prompting
  • Herhalen van de fout met nadruk en vraagteken.


  • Expliciete verbetering.

  • Verzoek om verduidelijking

  • Uitlokking

  • Expliciet op de fout wijzen met eventuele verbetering

Non-verbaal
  • Oogcontact en mimiek


  • Gebaren

Schrijfvaardigheid
  • Expliciete correctie

  • Impliciete correctie met een correctiemodel

  • Impliciete correctie met een digitaal instrument