Opdracht 4

iDevice-pictogram Wat voor feedback?

Vraag aan een collega om een les van u bij te wonen. Geef hem/haar het onderstaande overzicht en vraag hem de betreffende hokjes aan te kruisen. Vergelijk het resultaat met uw eigen inschatting. Als u geen collega’s heeft, kunt u misschien een opname van een les (laten) maken en uzelf aan de hand van de opnames evalueren.


nooit

soms

vaak

Spreekvaardigheid
Recasting

 


Prompting
  • Herhalen van de fout met nadruk en vraagteken

 


 

 

 

 

  • Expliciete verbetering.

 

 


 

 


  • Verzoek om verduidelijking.

 

 


 

 

  • Uitlokking

 

 


 

 

 

  • Expliciet op de fout wijzen met eventuele verbetering


 

 

 

Non-verbaal
  • Oogcontact en mimiek 

 

  • Gebaren