Opdracht 5

iDevice-pictogram Feedback op schrijfopdrachten

U ziet hier een tekst van een taalleerder. Corrigeer de tekst met behulp van de volgende correctiecodes.

WW = werkwoord staat in de verkeerde vorm

TIJ = verkeerde tijd

LI = verkeerde lidwoord

WK = verkeerde woordkeuze

V = het woord heeft de verkeerde vorm (enkelvoud >< meervoud; adjectief -/+e)

= er ontbreken woorden

/// = er staan woorden te veel

SPE = het woord is niet juist gespeld

INV = inversiefout

BIJZ = bijzinfout

Voorbeeld:

Mijn fader is 47 jaren oud. Hij hebt een fiets en rijd iedere dag in zijn fiets naar werk. Op zaterdag hij speelt football. Hem elftal is niet zo goet. Ze hebben nog nooit gewind. Mijn fader staat in het doelstelling. Hij is de best keeper van het hele wereld. Later ik will ook worden keeper.