Opdracht 6

iDevice-pictogram Feedback op schrijfopdrachten

Op welke manier zou u feedback geven op de geschreven tekst van opdracht 5?