Waarom feedback?

iDevice-pictogram

Taalleerders maken fouten. Dat hoort bij het taalverwervingsproces. Natuurlijk is het niet nodig om iedere fout te corrigeren. Dat werkt ontmoedigend. Toch is het heel belangrijk om feedback te geven, omdat de taalleerder van zijn eigen fouten en van fouten van anderen kan leren. Hoe weet je immers dat iets fout is als niemand er wat van zegt?

Veel mensen die zichzelf Nederlands geleerd hebben en nooit feedback hebben gekregen, blijven dezelfde fouten maken. Als je een fout maar vaak genoeg maakt, raakt deze vanzelf ‘ingeslepen’. Als fouten eenmaal ingeslepen zijn, is het veel moeilijker om ze nog te veranderen. Veel van deze mensen worden uiteindelijk ‘krompraters’.

Als u de opdrachten bij dit onderdeel wilt doen, ga naar Feedback geven: opdrachten (1 en 2)