Wat voor feedback?

iDevice-pictogram

Uit onderzoek blijkt dat fouten die tijdens de les gecorrigeerd worden, daarna toch weer vaak terugkeren. Daaruit kunnen we concluderen dat feedback alleen niet voldoende is. Het is belangrijk dat u de goede vorm regelmatig aanbiedt en verder moeten de cursisten voldoende gelegenheid krijgen om de juiste vorm zelfstandig te gebruiken. Veel oefenen dus!

Daarnaast moet de taalleerder zich bewust worden van de verschillende vormen van feedback en leren op welke manieren het mogelijk is om deze feedback te verkrijgen en verwerken. De feedback kan per vaardigheid verschillen: zie bijvoorbeeld Feedback op spreekvaardigheid en Feedback op schrijfvaardigheid.

Als u de opdrachten bij dit onderdeel wilt doen, ga naar Feedback geven: opdrachten (2, 3 en 4).