Wie geeft feedback?

iDevice-pictogram

De laatste jaren is in het talenonderwijs de aandacht verschoven van vorm naar betekenis, waarbij de T2-leerder centraal staat en het zelf ontdekken belangrijk is. De docent krijgt steeds meer de rol van “taalcoach” en samenwerkend leren is een belangrijke component van de taalles. Het is dan ook logisch dat binnen die context de docent niet langer de enige is die feedback geeft. Cursisten beoordelen elkaar al dan niet aan de hand van duidelijke criteria en geven elkaar feedback als ze elkaar niet begrijpen. Dit wordt ook wel peer-to-peer feedback genoemd. U als docent moet in die situatie zorgen voor een veilige omgeving en ingrijpen als de feedback niet op een aardige respectvolle manier gegeven wordt. Ook is het aan u om erop te letten dat de feedback correct is en een T2-leerder niet onterecht door een medecursist gecorrigeerd wordt.