Intervisie

iDevice-pictogram

In het onderwijs zijn er twee vormen van intervisie mogelijk. De eerste vorm van intervisie is het bezoeken en observeren van elkaars les. Dat kan ‘live’ in de les zijn, maar u kunt er ook voor kiezen om de lessen op te nemen op video of dvd, en ze achteraf te bekijken. De intervisie kan algemeen van aard zijn of meer specifiek, waarbij u kunt aangeven op welk punt u graag feedback wilt ontvangen.

De tweede vorm van intervisie is het vormen van intervisiegroepjes met collega’s, waarbinnen gereflecteerd wordt op elkaars en het eigen handelen. Deze vorm van intervisie kan vanuit verschillende benaderingen vorm krijgen:

  • intervisie met de incidentmethode: een van de deelnemers aan de groep vertelt over een recent probleem dat hij in de praktijk is tegengekomen. Vervolgens wordt er door de hele groep over het probleem gereflecteerd en krijgt de inbrenger advies van de groep.
  • intervisie met de Socratische Methode: een persoon van de groep brengt een probleem in en de andere leden van de groep stellen open vragen over dat probleem. Door het stellen van vragen, wordt geprobeerd het probleem helder te krijgen en ook vanuit andere invalshoeken te bezien.
  • intervisie met de Balint-methode: bij deze methode krijgt ieder groepslid de gelegenheid om zijn probleem naar voren te brengen en om interesse te kweken voor zijn probleem. Uiteindelijk beslist de groep welk probleem tijdens de sessie besproken zal worden.

Uiteraard is het mogelijk om de eerste en tweede vorm van intervisie te combineren.

Een voorwaarde voor alle vormen van intervisie is dat de docenten gelijkwaardige posities innemen (anders is er sprake van supervisie) en in staat zijn om een dusdanige vertrouwensband te creëren dat ze in alle openheid over hun eigen en elkaars functioneren durven te praten.

Interessante sites:
http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article1127906.ece/Zo_krijg_je_academici_nooit_voor_de_klas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Intervisie
http://www.divosa.nl/smartsite.shtml?id=53458
http://utopia.knoware.nl/users/hanswest/DRU/mci/helpdisk/intvprbs.htm