Voorwaarden voor succesvolle samenwerking

iDevice-pictogram

Collega’s die van elkaar willen leren en elkaar willen helpen, moeten elkaar kunnen vertrouwen. Vertrouwen is dan ook het belangrijkste sleutelwoord voor een succesvolle samenwerking. Daarnaast is het belangrijk duidelijke afspraken te maken over een aantal zaken, zoals het aantal observaties en peer teaching sessies, de manier waarop geobserveerd wordt, de verwachtingen die u en uw collega’s hebben. Verder is het van belang dat u zich bij observaties en peer teaching op een natuurlijke manier gedraagt. Alleen dan is het mogelijk om de les op een objectieve manier te evalueren. Om het normale verloop van de les tijdens observaties te waarborgen, kan er dan ook voor gekozen worden om onaangekondigd bij elkaar te interviseren.

De ervaringen tijdens de observatie kunnen op verschillende manieren vastgelegd worden. Een intervisieverslag leent zich met name voor een wat bredere, algemenere observatie, terwijl een observatieformulier zich beter leent voor de observatie van een duidelijk afgebakend onderwerp. In ieder geval is het van belang dat een intervisieverslag (in welke vorm dan ook) zich beperkt tot waarnemingen en waarneembaar - of zelfs meetbaar - gedrag. Aan de hand daarvan kan de observator uiteraard wel zijn mening geven over de geobserveerde les. Bij peer teaching ligt dit anders. Omdat de leerkrachten niet alleen de les observeren, maar ook meemaken in de rol van leerling, kunnen ze tijdens peer teaching ook uitspraken doen over gevoelens die ze bij bepaalde activiteiten ervaren.