Peer teaching

iDevice-pictogram

Bij peer teaching is er sprake van een soort rollenspel. Een docent geeft les, terwijl de andere docenten de rol van de leerder overnemen. Op die manier is het niet alleen mogelijk om te zien wat een collega tijdens de les doet, maar kunt u ook ervaren hoe een bepaalde aanpak voor de cursisten is. Peer teaching maakt het mogelijk diverse lespraktijken naast elkaar te zetten en te experimenteren met nieuwe aanpakken. Net als bij intervisie zijn vertrouwen en openheid voorwaarden voor een geslaagde peer teaching.

Als u de opdracht bij dit onderdeel wilt doen, ga naar Interactie met collega's: opdrachten (3).