Voor welke aanpak kiest u?

iDevice-pictogram

In principe hoeft er geen sprake te zijn van een keuze. Intervisie en peer teaching kunnen heel goed samengaan en een zinvolle aanvulling op elkaar vormen.

Niet alle problemen en moeilijkheden die zich tijdens de les voordoen, lenen zich voor peer teaching. Sommige problemen kunnen beter besproken worden aan de hand van intervisie, omdat het gedrag van de cursisten tijdens peer teaching moeilijk geloofwaardig door de collega’s nagebootst kan worden. Een ander voordeel van intervisie boven peer teaching is dat de observator vaak in de groep dingen ziet gebeuren die de docent ontgaan. Het oefenen met nieuwe didactische werkvormen leent zich daarentegen wel bijzonder goed voor peer teaching omdat het geen probleem is als er tijdens de peer teaching iets mis gaat, terwijl dat wel voor een vervelende situatie kan zorgen tijdens de les. Een ander voordeel van peer teaching is dat de sessie tussendoor onderbroken kan worden voor commentaar, wat bij een reguliere les niet mogelijk is. Een laatste positief aspect van peer teaching is dat problemen geïsoleerd bekeken en besproken kunnen worden, terwijl bij lesobservaties veel tijd verloren gaat met het wachten op het te observeren gedrag.