Opdracht 1

Intensief versus extensief lezen


De onderstaande tekstsoorten zijn vooral geschikt om extensieve leesopdrachten bij te maken.


1. Een folder of brochure.


Waar Niet waar


2. Het mededelingenblad van een universiteit.


Waar Niet waar


3. Een korte populair wetenschappelijke tekst.


Waar Niet waar


4. Een interview met een bekend/interessant persoon.


Waar Niet waar


5. De bijsluiter van een medicijn.


Waar Niet waar


6. Een krantenartikel over een actueel onderwerp.


Waar Niet waar


7. De gebruiksaanwijzing van een apparaat.


Waar Niet waar