Opdracht 6

1. U wilt uw cursisten de tekst Mensen met macht laten lezen. Voor welke van de onderstaande opdrachten kiest u om de cursisten zich te laten voorbereiden op de teksten. Waarom? U kunt meerdere antwoorden kiezen.

a. U laat de cursisten een woordspin rond het woord macht maken.

b. U laat cursisten in groepjes praten over de eigenschappen die machtige personen volgens hen moeten hebben.

c. U laat cursisten een aantal positieve en een aantal negatieve eigenschappen van auto’s verzamelen.

d. U laat cursisten nadenken over een aantal keuzes die ze moeten maken. Maken ze die keus intuïtief of bewust?
Opdracht bij Mensen met macht

2. Uw cursisten hebben de tekst Mensen met macht gelezen.
Welke informatie vindt u belangrijk om te bevragen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.
Kunt u uw keuze verantwoorden?

Wie heeft het onderzoek uitgevoerd.

Hoe bracht men de deelnemers in een machtige of machteloze toestand.

Hoe werd het onderzoek uitgevoerd.

Hoeveel verschillende eigenschappen van de auto’s werden getoond.

Hoe lang mochten de deelnemers de eigenschappen zien.

Hoe lang mochten de deelnemers nadenken.

Wat was het resultaat van het onderzoek.