Opdracht 2

iDevice-pictogram Intensief versus extensief lezen

De onderstaande drie opdrachten komen uit het Staatsexamen Extensief Lezen (1996).
Kunt u uitleggen waarom al deze opdrachten extensief lezen vereisen?

Vraag bij de tekst Agenda Opleiding & Ontwikkkeling:

Op welke dagen in maart vindt de cursus presentatietechnieken plaats?

_______________________________________________________


Vraag bij de tekst Groene lucifer:

In welke alinea wordt vermeld hoe milieuvervuilend de huidige lucifer is?

a. in alinea 5

b. in alinea 6

c. in alinea 7

Vraag bij de tekst Bijsluiter Lamisil:

Iemand gebruikt een medicijn tegen hoge bloeddruk. Mag hij dat samen met Lamisil gebruiken?

a. ja

b. nee

c. dat moet hij met de dokter overleggen