Opdracht 4

iDevice-pictogram De moeilijkheidsgraad van leesteksten

Vergelijk de teksten Fietsen door weer en wind en Mensen met macht.

Vul het onderstaande schema voor beide teksten in. Welke aspecten bepalen het verschil in moeilijkheidsgraad?

Fietsen door weer en wind

1

2

3

4

5


Mate van abstractie

laag


hoog

Sluit aan bij leefwereld?

ja


nee

Lengte van de tekst

kort


lang

Lengte van de zinnen

kort


lang

Organisatie van de informatie

helder/consistent


lastig te volgen

Informatiedichtheid

laag


hoog

Woordenschat

bekend


onbekend

Formulering

concreet


abstract

 

Mensen met macht

1

2

3

4

5


Mate van abstractie

laag


hoog

Sluit aan bij leefwereld?

ja


nee

Lengte van de tekst

kort
 


lang

Lengte van de zinnen

kort

lang

Organisatie van de informatie

helder/consistent


lastig te volgen

Informatiedichtheid

laag 


hoog

Woordenschat

bekend


onbekend

Formulering

concreet


abstract